Leadership Development

Leadership Development

Team Coaching

Een externe coach van YESS biedt uitkomst wanneer uw organisatie niet optimaal functioneert of de interactie binnen het team niet soepel verloopt. We maken de individuele competenties van teamleden inzichtelijk met behulp van team coaching. Onze consultants helpen de samenwerking binnen uw organisatie te stroomlijnen en laten zien welke manieren van motiveren en feedback geven het meest effectief zijn. YESS ondersteunt u bij het definiëren en uitdragen van professionele normen en waarden en bij het creëren van een gezamenlijke toekomstvisie. Het YESS team coaching-traject is tailor made en wordt samengesteld aan de hand van uw doelstellingen.

Cross Cultural Mentoring Program

Mentoring programma’s zijn een belangrijk instrument om de carrière kansen van talentvolle professionals te bevorderen. Het High Potential Boost Camp van YESS LD&I is specifiek gericht op talentvolle multiculturele professionals: het brengt leiders van verschillende generaties en van verschillende etnische achtergronden bij elkaar met als doel via mentoring de leiderschapsontwikkeling van de mentee een boost te geven.

Het mentoring programma is daarnaast een wederzijds leerproces: mentoren en mentees krijgen inzicht in de belevingswereld van talenten die die deels anders zijn dan zijzelf; leren herkennen en waarderen van ‘ander’ talent; inzicht in wat wordt gezien als ongeschreven regels; mentoren krijgen de kans nieuw talent te promoten en mentees kunnen leren van de loopbaanontwikkeling van de mentor. Beiden verbreden door deelname aan het programma hun netwerk. Tijdens het programma komen thema’s aan de orde als: Identiteit en persoonlijke doelstellingen; Cultuur; Zelfvertrouwen; Conflicthantering; Feedback geven en ontvangen; Vergroot jouw comfort zone.

Op verzoek van organisaties, netwerken of een groep individuele vrouwelijke professionals kan ook een vergelijkbaar programma worden aangeboden voor vrouwelijke professionals.

YESS on the Move

Het YESS on the Move programma richt zich op professionals die een carrièreswitch willen maken of onvrijwillig van werkgever moeten veranderen. We werken zowel samen met particulieren als met bedrijven die een reorganisatie doormaken. Onze coaches helpen bij het opstellen van een development plan. Hierbij worden de competenties, persoonlijkheid, drijfveren en ambities van de professional, alsmede het arbeidsmarktperspectief kritisch bekeken en getoetst. YESS biedt vervolgens ondersteuning bij het benaderen van de markt, het leggen van contacten en het doorlopen van sollicitatieprocedures.

Onze consultants zijn gecertificeerde loopbaancoaches. We zijn goed op de hoogte van de wensen en verwachtingen van opdrachtgevers door ons brede inzicht in het bedrijfsleven. Zo achterhalen we welke groeimogelijkheden het beste passen bij de competenties en voorkeuren van de professional.

Executive Assessment

Een optimaal functionerend management team is cruciaal om als organisatie te excelleren en te anticiperen op de veranderingen in de markt. Hiervoor heeft u best in class spelers nodig die elkaar aanvullen en die goed op elkaar zijn ingespeeld.

YESS ondersteunt u bij deze optimalisering van het management team. We hebben een gespecialiseerde kijk op talentontwikkeling en een brede kennis van management skills. Met een executive assessment op individueel-, team- en/of organisatieniveau worden de kwaliteiten die u in huis heeft in kaart gebracht. Deze benchmarken we ten opzichte van uw mogelijke concurrenten. Zo maken we inzichtelijk welke competenties er nodig zijn om toekomstige doelstellingen te halen.

Iedere organisatie beschikt over unieke ambities en mogelijkheden. Daarom wordt er bij elke executive assessment bekeken welke instrumenten het breedste inzicht verschaffen. Voorbeelden hiervan zijn een personal assessment, capaciteitentest, 360 graden analyse en/of referentie-interviews. Zo duiden we de geschiktheid en het ontwikkelpotentieel van een individuele kandidaat of volledig management team. Hierdoor bent u in staat een optimaal team samen te stellen of uw huidige team talentgericht te ontwikkelen.

Wat levert het YESS2Success programma op?

Een bewuste en kritische professional die:

  • Meer bijdraagt aan uw organisatie
  • Een frisse blik met nieuwe ideeën en benaderingen inbrengt
  • Weet wat zijn/haar talenten, ontwikkelpunten en ambities zijn

Een organisatie die:

  • Haar lerend vermogen vergroot
  • Een aantrekkelijke werkgever voor ambitieuze professionals is
  • Meer diversiteit ervaart

Is een executive assessment iets voor uw organisatie?

  • U staat op het punt een kandidaat aan te nemen en wilt een second opinion
  • U wilt onderzoeken of uw team de juiste competenties bezit om de gewenste strategie uit te voeren
  • U wilt een interne kandidaat promoveren, maar twijfelt of hij/zij over de juiste kwaliteiten beschikt
  • U heeft drie goede Sales Directors en wilt weten wie u het beste kunt selecteren voor een positie in het buitenland