Foto: NRVT

Directeur NRVT

DE ORGANISATIE

Ieder jaar beoordelen taxateurs voor miljarden aan vastgoed, zoals woningen, kantoren, bedrijfspanden, ziekenhuizen en scholen. Vastgoedwaarderingen moeten daarom objectief en onafhankelijk tot stand komen en worden uitgevoerd door gekwalificeerde taxateurs, die handelen op basis van erkende regels en richtlijnen. Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) registreert gekwalificeerde taxateurs (Register-Taxateurs) op persoonlijke titel, zorgt voor eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen en biedt educatiemogelijkheden voor taxateurs.

Het Bestuur van NRVT is verantwoordelijk voor de continuïteit van NRVT, de positie van NRVT in het maatschappelijk en economisch verkeer en stuurt het Bureau aan.

NRVT is een jonge organisatie (momenteel 12 personen) en is gevestigd in Rotterdam. Vanwege een strategische heroriëntatie is de NRVT extern op zoek naar een Directeur die het boegbeeld wordt en het voortouw neemt in het verder ontwikkelen en professionaliseren van deze nog jonge organisatie.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKEHEDEN DIRECTEUR

 • Zorgt voor een professionele, transparante en efficiënte organisatie die adequaat ondersteuning biedt (inhoudelijk en administratief) aan de Raad van Toezicht, het Bestuur, de Centrale Raad, de Expertcommissies, vakgroep en werkgroepen
 • Is eindverantwoordelijk voor de staf (12 FTE), verspreid over secretariaat, doorlopend toezicht en vaktechniek & educatie. De directeur rapporteert aan het Bestuur van NRVT
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategie, het jaarplan en het financiële beleid van NRVT
 • Stelt op basis van bestuurlijke prioriteiten het NRVT jaarplan op en levert per kwartaal een voortgangsrapportage aan het Bestuur
 • Is verantwoordelijk voor het financiële beleid, conform de begroting en zorgt ervoor dat jaarrekeningen tijdig en adequaat worden opgesteld en goedgekeurd. Ook verzorgt hij het bestuurlijk jaarverslag
 • Treedt op als meewerkend voorman en is het gezicht van NRVT, zowel intern als extern. Dit houdt in dat hij extern optreedt als woordvoerder naar de media
 • Bouwt de positie van NRVT als “voor en door Taxateurs” verder uit.

 ACHTERGROND & ERVARING 

 • Afgeronde academische opleiding (of equivalent) op het gebied van Bedrijfskunde en/of Vastgoed
 • Tenminste 10 jaar leidinggevende ervaring in eindverantwoordelijke posities, waarvan minimaal 5 jaar op het snijvlak van het publieke en private domein
 • Ervaring in de omgang met externe toezichthouder(s) is gewenst
 • Bedreven in ICT en financieel management
 • Affiniteit met het vastgoed- en taxatiewerkveld is een pre.

PERSOONLIJKHEID 

 • Inspirerend, faciliterend en coachend leiderschap, vanuit een verbindend perspectief
 • Uitstekend conceptueel vermogen: weet strategisch inzicht te vertalen naar tactisch en operationeel niveau
 • Goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit en bestuurlijke vaardigheden
 • Beschikt over persoonlijke impact.

TIJDSPLANNING

Na een CV screening volgen maximaal drie gespreksronden, inclusief een (online) assessment.

De indicatieve tijdsplanning voor deze ronden ziet er als volgt uit:

 • 3 maart Sluitingsdatum reacties
 • 11- 25 maart Eerste gespreksronde bij YESS te Amsterdam, evenals online assessment
 • 25 maart – 26 april Twee gespreksronden bij NRVT, diverse gesprekspartners
 • 1e helft mei Arbeidsvoorwaardengesprek en afronding         

 CONTACT

Indien uw persoonlijkheids- en ervaringsprofiel voldoen aan bovenstaande criteria en uw interesse is gewekt, verzoeken wij u uw CV vergezeld van een motivatie – onder vermelding van “Directeur NRVT, referentienummer 935954” in het onderwerp van het e-mailbericht – naar kati.tavy@yess.nl te sturen, vóór 3 maart 2019.


You can click here for a complete overview of our vacancies. Are you interested in receiving our newsletter every 3 months? Follow YESS online and subscribe to #YESSNEWSS to explore our latest articles, interviews and updates.

#YESSJOBSS
Kati Tavy
Kati Tavy