Foto: Unsplash

Diversity is counting the numbers, inclusion is making the numbers count

Auteur: Sandra Lutchman

Diversiteit en Inclusie bieden bewezen duurzaam succes voor organisaties. Een effectief diversiteitsbeleid en een inclusieve cultuur zijn onontbeerlijk in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt, (toekomstige) wetgeving die meer (etnische) man/vrouw diversiteit aan de top beoogt (Wet Bestuur en Toezicht) en medewerkers die hun organisatie beoordelen (Glassdoor) o.a. op gelijke kansen voor alle talent. Maar helaas, niet alle organisaties worden automatisch divers en inclusief; sommige hebben een zetje nodig. Dit vraagt om effectief leiderschap.

Effectief leiderschap begint met gesprekken voeren en luisteren.

Effectief leiderschap begint met gesprekken voeren en luisteren. Te beginnen bij het voeren van het eerlijke en effectieve gesprek over het waarom, hoe en wat van Diversiteit en Inclusie (D&I). Ik noem dat “Walk the D&I Talk: van voornemen naar gedrag naar resultaat. Veel bedrijven zijn nog niet zover. Nu hoor ik u denken: “Waarom is een goed gesprek over diversiteit en inclusie nu lastig? Ik voer  namelijk de hele dag goede gesprekken.” Deze ogenschijnlijk  goede conversatie kan echter een valkuil zijn. Om dit te voorkomen moet u eerst bij uzelf nagaan of het gesprek niet alleen is gevoerd vanuit het hoofd en het hart, maar dat vaak onuitgesproken meningen en gedachten ook zijn meegenomen.

  • Uw hoofd, uw intellectuele bagage, verwerkt de bewezen voordelen van meer diversiteit en inclusie. Kort samengevat: bedrijven en organisaties maken meer kans duurzaam succesvol te zijn met een diverse workforce en een inclusieve cultuur, waarbij een inclusieve cultuur een voorwaarde is voor blijvende diversiteit (“de i komt voor de d”). U bent een intelligent mens: u laat zich overtuigen door de feiten.
  • Voer het gesprek ook vanuit het hart, want we weten dat het geven van een eerlijke kans aan alle talent, naast verstandig, alleen maar fair is.
  • Tenslotte hoort het gesprek ook te gaan over met elkaar conflicterende gevoelens, aannames en onbewuste vooroordelen. “Gaan we vrouwelijke of multiculturele kandidaten nu positief discrimineren?” “Wat betekent het voor de cultuur aan de top als er een vrouw bij komt?” “Dit gaat op weerstand stuiten; nu niet aan beginnen”. Door het niet zichtbaar worden en dus niet adresseren van deze onuitgesproken gedachten en gevoelens staan ze een succesvolle executie van de strategie in de weg. Dat maakt het proces richting meer diversiteit en inclusie in bedrijven ‘stroperig’.

Nieuwe inzichten: leiderschap van D&I

Belangrijk is dat er vermogen en de wil tot zelfreflectie is binnen dit gesprek

Het open en eerlijk uitwisselen van gedachten over waarom D&I van belang is, is essentieel voor het slagen van het (nieuwe) beleid en het halen van de doelstellingen. Belangrijk is dat er vermogen en de wil tot zelfreflectie is binnen dit gesprek. Niet alleen het voeren van gesprekken, maar ook de mindset, het gedrag en leiderschap zijn belangrijke aspecten naar meer kennis over D&I cultuur en leiderschap. Aspecten die bekend staan als soft, maar niet eenvoudig te beïnvloeden zijn.

De uiteindelijke uitdaging is dus: “Hoe incorporeer je D&I en het bijbehorende leiderschap in het DNA van je organisatie?” “Hoe krijg je een organisatie waarin divers talent weet dat “blending in to stand out” ook een succesformule is voor hun loopbaan?” Dit vraagt om gecommitteerd leiderschap van de top.

De hobbel: D&I

Als diversiteit als een doel beschouwd wordt binnen een organisatie, zonder daarbij de cultuur van uw organisatie langs de meetlat te willen leggen of de doelstellingen te monitoren en leidinggevenden medeverantwoordelijk te maken, is er wellicht op korte termijn enig succes, maar dan zullen die hard verworven diverse talenten via de bekende draaideur en niet als uw beste ambassadeur uw bedrijf verlaten. Deze hobbel heet kort gezegd: “Diversity is counting the numbers, inclusion is making the numbers count”.

Het goede nieuws

Het goede nieuws: “It can be done!”

Het goede nieuws: “It can be done!” Er zijn bedrijven die, nadat de top het Walk the D&I Talk gesprek heeft gehad, vervolgens de voor hen juiste aanpak hebben geïdentificeerd, wat geleid heeft tot een meer inclusieve cultuur en een meer divers personeelsbestand op mid-career en topniveau.

“Een organisatie succesvol inclusief en divers maken, is als het simultaan schaken op vele borden tegelijkertijd. Onthoud wel, u hoeft niet blind te schaken. Ik nodig u graag uit met mij het Walk the D&I Talk aan te gaan over leiderschap en een meer diverse en inclusieve organisatiecultuur.

Ik garandeer u dat het u zal inspireren, u zal sterken in uw leiderschap, nieuwe inzichten krijgen en het zal leiden tot zichtbare resultaten. Voor het nieuwe jaar en ver daarna.”

 

#YESSNEWSS overzicht

Leadership Diversity & Inclusion praktijk

Het moment dat alle lijntjes bij elkaar komen; dat gevoel herken je vast wel. Er zijn een paar momenten in je loopbaan dat je dat gevoel hebt: opdracht, plek, timing: het klopt allemaal. Voor mij is 1 januari 2019 zo’n moment. Het is de officiële kick-off van het Leadership Diversity & Inclusion praktijk van YESS International Consultants. Binnen deze praktijk hebben we een vernieuwende en effectieve aanpak ontwikkeld, die met behulp van talentontwikkeling, mentoring, vergroting van inzicht en handelingsperspectief en executive search een significante bijdrage kan leveren aan meer diversiteit en een meer inclusieve cultuur in organisaties.

Sandra Lutchman
Sandra.Lutchman@yess.nl

Yessnews:

Heb je interesse om elke drie maanden onze nieuwsbrief te ontvangen? Schrijf je in voor #YESSNEWS  en ontdek onze laatste artikelen, interviews en updates.


Klik hier voor een compleet overzicht van onze vacatures.