Van links naar rechts: Arnoud Boot, Annemarie Jorritsma, Gert Dijkstra en Ludo Bammens. Foto: Felix Zwart

“Het belang van private equity is blijvend gestegen”

Auteur: Marc van Voorst tot Voorst

Op 6 november organiseerde de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) haar jaarlijkse seminar in de Hermitage te Amsterdam met sprekers als Marieke Blom (hoofdeconoom ING), Ludo Bammens (Managing Director & Hoofd EMEA Corporate Affairs KKR) en Arnoud Boot (professor Universiteit van Amsterdam). Centraal stonden de actuele ontwikkelingen van het politieke debat omtrent de private equity-sector, waarbij de bevindingen van Boot een sleutelrol vervulden.

Boot is de auteur van het onderzoek Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief. De Universiteit van Amsterdam voerde deze studie uit in opdracht van de voormalig Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, naar aanleiding van een groot debat over de sector in de Tweede Kamer begin 2016. Dit debat werd geïnitieerd door PvdA-kamerlid Henk Nijboer.

Ontkrachting van populaire mythes

Tijdens het seminar stelde Boot dat het belang van private equity blijvend is gestegen. Participatiemaatschappijen dragen bij aan een betere allocatie van middelen en ze hebben een bovengemiddeld positief effect op de operationele performance en groei van de ondernemingen waar zij in investeren.

“Het belang van private equity is blijvend gestegen”

“Met dit onderzoek is een grote hoeveelheid aan data en literatuurstudies gebundeld en toegankelijk gemaakt,” zegt Annemarie Jorritsma, voorzitter van de NVP. “Dit is een waardevolle bijdrage aan het maatschappelijke debat. Populaire mythes over schuldfinanciering, faillissementen en verlies van werkgelegenheid zijn ontkracht.”

Zo zijn faillissementsrisico’s bij bedrijven in handen van private equity in Europa niet hoger dan bij andere bedrijven en zijn het uitkeren van superdividenden en asset stripping geen structurele verschijnselen.

Tevens is private equity niet per definitie slecht voor de werknemers van portefeuillebedrijven. In eerste instantie treedt vaak een daling van de werkgelegenheid op, maar daarna worden er veelal nieuwe banen gecreëerd.

Potentiële conflicten

“Er moet meer begrip worden gecreëerd bij ondernemers”

Wat Boot op het seminar wel aankaartte, is dat er een potentieel conflict is tussen de beleggers in het fonds enerzijds en de private equity-manager aan de andere kant van de tafel. Dit conflict treedt vooral op bij de onderhandelingen over de voorwaarden. Vragen als “Hoe hoog wordt de management fee?”, “Wanneer wordt de winst uitgekeerd aan de manager?” en “Wanneer kan er een nieuw fonds worden opgehaald?” zijn hier voorbeelden van.

Daarnaast gaf hij aan dat er excessen mogelijk zijn in aanloop naar de verkoop van een bedrijf. De zittende bestuurders kunnen worden beïnvloed het bedrijf goedkoper van de hand te doen in ruil voor aantrekkelijke “beloningen”. Dit probleem beperkt zich echter niet tot private equity.

Al deze bevindingen bieden een feitelijke basis voor een constructieve dialoog, ontdaan van emoties.

Betere communicatie

In een panel dat volgde, werd door sprekers uit de sector op deze bevindingen ingegaan. Ludo Bammens en Gert Dijkstra (Hoofd Strategie & Communicatie APG) onderschreven het belang van meer en beter communiceren. Of zoals Marike van Zanten aangeeft in een artikel in Management Scope: private equity is “een sector die waarde wil toevoegen, maar niet gewend is adequaat te communiceren over de eigen toegevoegde waarde”.

“Communicatie in goede én slechte tijden”

Hierdoor ontstaat er een kloof tussen de publieke opinie (snelle jongens die willen cashen) en het zelfbeeld van de sector (verantwoorde investeerders met aandacht voor duurzaamheid).

“Vroeger heerste er in de sector een defensieve houding: ze begrijpen ons toch niet, waarom zou je het proberen uit te leggen?” zegt Marc Staal, Managing Partner van AAC Capital Partners, in het artikel. “Inmiddels is die houding veranderd in: we hebben niets te verbergen. Het belang van transparantie is doorgedrongen.”

Tijdens het NVP seminar deed Jorritsma daarnaast een oproep aan de in de zaal zittende leden: naast communicatie in goede én in slechte tijden moeten zij actief het document voor ondernemingsraden blijven verspreiden en de geactualiseerde gedragscode blijven naleven.

Ten slotte gaf Bammens aan dat er meer begrip moet worden gecreëerd bij ondernemers. Die moeten de sector gaan zien als een partij waarmee waarde kan worden geleverd voor zowel het bedrijf als de maatschappij.

“Superdividenden en asset stripping zijn geen structurele verschijnselen”

#YESSNEWSS overzicht

Over de auteur

Marc van Voorst tot Voorst (1982) is plaatsvervangend directeur van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). De NVP is de branchevereniging van private equity en venture capital in Nederland. Marc was de architect van de lobby die de NVP de afgelopen jaren voerde. Hij begon zijn carrière in de Tweede Kamer als medewerker van Frans Weekers (de latere staatssecretaris van Financiën).

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief #YESSNEWSS